زمان مشاوره

دپارتمان روانشناسی

روانشناس در موسسات حقوقی الزامی است؟ زیرا خارج از ساعت اداری هیچ مرکز مردم نهاد خصوصی وجود ندارد که به کار اداری و رفع مشکلات عموم مردم در بخش دعوا وبرخوردهای ناهنجار رسیدگی وآنانرا مدیریت نماید. این در حالی است که اغلب در ساعات آخرشب این گونه مشکلات بروز میکند. ما با روانشناسان خبره و دارای دانش بالا وبا انگیزه همکاری میکنیم تا نگرانی های شما را برطرف کرده ،آرامش را به کانون گرم خانواده تان بازگردانیم . مشاوره قبل از ازدواج مشاوره حین ازدواج مشاوره بعد از ازدواج . مشاوره قبل از طلاق مشاوره حین طلاق مشاوره بعد از طلاق مشاوره های شغلی – تحصیلی – کودکان – و……………………… ترک اعتیاد هدایت فکری خانواده های زندانیان و……………….. از دیگر اموری است که در این موسسه انجام می پذیرد.

همانطورکه قبلا توضیح داده شد خیلی از مواقع مشکلات وناهنجاری ها در خانواده زمانی بروز وظهور می کند که ساعات اداری پایان یافته بلکه شب است و همه جا تعطیل است. موسسه حقوقی حامی اولین موسسه حقوقی شبانه روزی است که درطول شبانه روز بطور24ساعته ودر تمامی ایام سال حتی ایام تعطیل به خدمات دهی وسرویس دهی به عموم شهروندان وبخصوص اعضاء است .ودر ارائه مشاورحقوقی وروانشناسی کوتاهی نمی کند