مشاوره

موسسه حقوقی حامی برترین ویژگی خود را در تیر ماه سال جاری رونمایی می گند.سایت حامی با دارابودن ویژگی خاص می تواند موکلین واعضاء خود را در اقصی نقاط شهر تهران واستان تهران ودر نهایت به تمام کشور از آخرین وقایع مطلع ودر جریان آراء ونتایج قراردهد. وبدین وسیله دیگر لازم نیست موکلین واعضاء محترم برای کسب اطلاع از چندوچون پرونده مراجعه حضوری داشته از زندگی روزمره خود بیافتد.وباز هم بدین گونه از صرف هزینه اضافی و وقت گران بهایشان جلوگیری شود.

علت اعزام وکیل به محل مورد نظر شما که این نیز برای اولین بار در تاریخ موسسات حقوقی صورت گرفته است چند دلیل می باشد که جلوگیری از اتلاف وقت و صرف هزینه ی سربار اهم آنها می باشد.

به طور طبیعی در صورت عدم موفقیت هیچ وکیلی حق الوکاله را به موکل بار نمی گرداند دلیل تایشان هم موجه است زیرا می گویند ما مامور به نتیجه نیستیم مامور به وظیفه ایم حتی طبق قانون کانون وکلا که باید ده درصد از حق الوکاله را کم کنند و مابقی را به موکل برگردانند انجام نداده و کلیه ی مبلغ حق الوکالعه را حق خود می دانند..

لیکن این موسسه برای اولین بار در ایران طبق قرارداد مکتوب با موکل تعهد و تضمین می نماید در صئرن عدم موفقیت کلییه یحق الوکاله ی دریافتی را به موکلین محترم باز گزداند

معنبی و مفهوم آن اینستکه این موسسه با تکیه بر وکلای چیره دست و حقوقدان به معنای واقعی کلمه و مسلط به قوانیین جاری و ساری وحتکما و قطعی قادر به گرفتن رای مثبت و موافق از دادسرا دادگاه بدوی تجدید نظر و حتی دیوان (عالی و عدالت اداری) است