تیم مشاوره ما

چرا حامی

در این موسسه وکلا به طور تخصصی به موکلین خدمات داده و به منظور سرعت در عمل دقت در انجام کار و تضمین موفقیت پرونده ها را تخصصی انتخاب نموده و اقدام می نماید به این معنی که موضوعات حقوقی و مالی  کیفری ثبتی مواد مخدر سایبری جرایم پزشکی ملکی و …. را به وکلای تخصصی خود می سپارد و از اینکه هر وکیل به هر جرمی بپردازد پرهیز نموده ایم

20 وکیل درجه یک

در سطح کشور

10 کارمند حرفه ای

تمام وقت در موسسه

گروه داوری

تجمیع و دعوت طرفین دعوا به منظور صلح و سازش از یک سو و توجیه آنکه شروع به تشکیل پرونده عواقبی را برای متهم در پی دارد باعث می گردد از یک سو دادسراها خلوت تر و از سوی دیگر تشکیل پرونده با اتمام حجت باشد. در این بین دو طرف از رای صادره راضی تر خواهند بود شاید بدین وسیله خیلی از دعوا ها بی آنکه شروع شود پایان یابد

سایت حامی

موسسه حقوقی حامی برترین ویژگی خود را در تیر ماه سال جاری رونمایی می گند.سایت حامی با دارابودن ویژگی خاص می تواند موکلین واعضاء خود را در اقصی نقاط شهر تهران واستان تهران ودر نهایت به تمام کشور از آخرین وقایع مطلع ودر جریان آراء ونتایج قراردهد. وبدین وسیله دیگر لازم نیست موکلین واعضاء محترم برای کسب اطلاع از چندوچون پرونده مراجعه حضوری داشته از زندگی روزمره خود بیافتد.وباز هم بدین گونه از صرف هزینه اضافی و وقت گران بهایشان جلوگیری شود.