موسسه حامی

اولین موسسه حقوقی شبانه روزی

همانطورکه قبلا توضیح داده شد خیلی از مواقع مشکلات وناهنجاری ها در خانواده زمانی بروز وظهور می کند که ساعات اداری پایان یافته بلکه شب است و همه جا تعطیل است. موسسه حقوقی حامی اولین موسسه حقوقی شبانه روزی است که درطول شبانه روز بطور24ساعته ودر تمامی ایام سال حتی ایام تعطیل به خدمات دهی وسرویس دهی به عموم شهروندان وبخصوص اعضاء است .ودر ارائه مشاورحقوقی وروانشناسی کوتاهی نمی کند.