درباره ما

ما برای ایجاد درآمد و کسب سود حاضر به از هم پاشیدگی خانواده نیستیم . موسسه حقوقی حامی تنها یک موسسه حقوقی صرف نیست بلکه با تاسیس دپارتمانهای ،روانشناسی، هلدینگ، آموزشگاه و خیریه سعی برآن دارد تا یک نهاد مردم نهاد وعام المنفعه باشد .لزا خواهشمند است در ادامه به دیگر دپارتمانها و دوایر ایجاد شده برای اولین بار دقت و مراجعه نمایید. موسسه حقوقی حامی با ابتکار مدیران وکارمندان جوان ومتعهد ومتخصص خود توانسته همه آنچه را که شما دوستان وهم میهنان عزیز نیاز دارید ، به وقت وهزینه شما توجه نموده و احترام بگذارد. اکنون در حد نیاز میدانیم که : چرا حامی ؟

چرا حامی

موسسه حامی اولین مبتکر روابط سهل فی مابین موکلین محترم و وکلای خبره وکار آزموده است که دراین راستا هر دو طرف بتوانند از مزیتهای قابل توجهی برخوردارباشند. این موسسه با برخورداری از دانش روز وبا بکارگیری از فن آوری های نوین توانسته است تحولی شگرف و درخورتوجه ایجاد نماید. یکی از مهمترین این تحولات و ویژگی ها دایر بودن وپاسخگو بودن شبانه روزی در دفتر ودر سطح شهر است .موسسه حقوقی حامی مصمم است تا در راستای تحکیم خانواده با تعریف و ایجاد دپارتمان روانشناسی اجتماعی از طلاق جلوگیری نموده وکانون خانواده را حفظ نماید .