سرکارخانم شیرازی دارای مدرک کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی با چندین سال سابقه درخشان در دفاتر حقوقی و مسئول تنظیم قراردادها،تنظیم دادخواست،ویرایش لوایح حقوقی فعالیت داشته است.ایشان در حیطه کاری خود مسئولیت پذیر و متعهد می باشد و به زودی دو جلد کتاب از ایشان منتسر می شود.امید آن داریم که با تحفه اندک خود توانسته باشد گامی بزرگ در عرصه حقوق بردارد.

((بسیار خرسندم از حضور خود در این مجموعه و تقدیر و تشکر دارم از موسس محترم حاج محمدرضا سبزیانی که به لطف خدا و زیر سایه ایشان در این مجموعه حضور دارم))