موسسه حقوقی حامی
  • موسسه حقوقی حامـــی را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

اطلاعات تماس

021-66894837

0902-7593775

ایران - تهران - خ آزادی - روبروی وزارت کار - ک دادمان - پلاک 9 - واحد 2
ساختمام موسسه حقوقی حامی
hammigrouplaw@gmail.com
021-66894837 * 0902-7593775
حامی را دنبال کنید
تصویر آلت

دپارتمان ضمانت باز گشت وجه

به دپارتمان ضمانت باز گشت وجه خوش آمدید

از نظر ما کارشناسان موسسه حقوقی حامی به لحاظ تقسیم بندی ،اقشار جامعه در سه بخش اصلی گروه بندی می شود. این تقسیم بندی باید کاربردی صورت پذیرد نه سلیقه ایی ، درحقیقت ما می خواهیم با این تقسیم بندیها بدانیم در جامعه با چه گروه هایی سروکارداریم در برخورد با این گروه ها باید دارای چه بخوردی باشیم که این برخورد به جذب بیشتری منجرگردد.

تجربه داشتن وکیل داشته و نا راضی است

تجربه داشتن وکیل داشته وراضی است

تابه حال نیاز به وکیل نداشته وتجربه ایی در این باره ندارد.

ما کارشناسان در موسسه حقوقی حامی در این مرحله نمی خواهیم به کاوشهای تخصصی در این مقوله بپردازیم وبا صرفه نظراز دو بخش الف و ب می خواهم توجه ها را به بخش آخر جلب نمایم.

چرابرخی افراد واقشارجامعه از وکلا گله مند ونا راضی هستند؟ ! .

بیشتر وکلا در برخوردهای ابتدایی به منظورهای مختلف وهدفمند به موکلین اطمینانهای واهی می دهند ودر پایان باز هم به دلایل متعدد واز همه مهمتر به دلیل عدم آگاهی علمی ودانش حقوقی ،مواجه را در محضر قاضی می بازد وروحیه موکل را خراب می کند . این خرابی روحیه زمانی بدتر وبیشتر نمود می کند که وکیل وجوه دریافت از موکل را به ایشان باز نمی گرداند وبا این توجیه بی منطق که وکیل مامور به وظیفه است نه ماموربه نتیجه واین قاضی است که نتیجه را صادر می کند ومن کارخودم را انجام داده ام موکل را از مراجعه به هر وکیلی پس از این متنفر ومنزجر می کند .

در منشور اخلاقی موسسه حقوقی این گونه تعریف شده است که موکل مبنی بر نیاز علمی ودانش حقوقی وکلا به ایشان مراجعه می کنند واگر مقرر باشد که موکل با نداشتن اشراف علوم حقوقی برود در دادگاه وبازی را ببازد و وکیل هم با دارابودن مدرک وکالت برود واو نیز بازی را ببازد پس این چه کاری است که انجام می شود . واین گونه کسب درآمد در این موسسه نامشروع بوده واز آن پرهیز میشود. موکلینی که دارای بیمه حقوقی نیستند وعضو باشگاه مشتریان این موسسه نمی باشند وبرای رفع مشکلات حقوقی خود از ما تقاضای وکیل می کنند، بدانند: ما ضمانت بازگشت وجه داریم ودر صورتی که نتوانیم از شما در دادگاه دفاع مشروع نماییم وکار دفاع ما از شما منتج به نتیجه مثبت به نفع شما نشود همه هزینه های پرداخت شده از ناحیه شما را بی هیچ کم وکاستی به شما مسترد می نماییم.  

البته که این یک شعار نیست وما این تعهد را مکتوب نموده وتضمین می نماییم.
واین یکی دیگر از افتخارات ما است که به آن می بالیم وبرای آن ارزش قائل هستیم.
علت تضمین ما در بازگشت وجه پرداختی از ناحیه موکلین اطمینان علمی وفنی است که به کار خ.د داریم .

Hover Box Element

Hover Box Element

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

بازگشت وجه

به طور طبیعی در صورت عدم موفقیت هیچ وکیلی حق الوکاله را به موکل بار نمی گرداند دلیل تایشان هم موجه است زیرا می گویند ما مامور به نتیجه نیستیم مامور به وظیفه ایم حتی طبق قانون کانون وکلا که باید ده درصد از حق الوکاله را کم کنند و مابقی را به موکل برگردانند انجام نداده و کلیه ی مبلغ حق الوکالعه را حق خود می دانند..
لیکن این موسسه برای اولین بار در ایران طبق قرارداد مکتوب با موکل تعهد و تضمین می نماید در صئرن عدم موفقیت کلییه یحق الوکاله ی دریافتی را به موکلین محترم باز گزداند
معنبی و مفهوم آن اینستکه این موسسه با تکیه بر وکلای چیره دست و حقوقدان به معنای واقعی کلمه و مسلط به قوانیین جاری و ساری وحتکما و قطعی قادر به گرفتن رای مثبت و موافق از دادسرا دادگاه بدوی تجدید نظر و حتی دیوان (عالی و عدالت اداری) است.